انیمه One Punch Man

ساخت فصل سوم انیمه One Punch Man توسط استدیو ماپا

مرداد ماه امسال خبر ساخت فصل سوم انیمه One Punch Man منتشر شد که باعث خوشحالی طرفداران این انیمه شد. حالا طبق آخرین اخباری که منتشر شده است. فصل سوم این انیمه قرار است توسط استدیو ماپا ساخته شود.

ادامه مطالعه