خروج آب سیاه از فیلتر یخچال

دلیل خروج آب سیاه از فیلتر یخچال بعد از نصب چیست؟

در مدل های جدید یخچال از فیلتر های بر پاییه کربن استفاده می شود. این فیلتر ها از گرانول کربن (خرده های ذغال ) تولید شده اند به همین دلیل در زمان تولید یا جابجایی ممکن است بر اثر سایش گرانول ها روی هم مقداری غبار سیاه رنگ ذغال ایجاد و درون فیلتر بماند. زمانی که فیلتر را نصب و از آب خروجی یخچال استفاده میکنید ممکن است ده الی بیست لیتر اولیه آب سیاه باشد. دلیل این سیاهی آب همین غبار کربن است.

ادامه مطلب